Måndag 19 april 2021

Nya regler för livsmedelskontrollen

DOLD. Nu kan kontrollmyndigheter göra inköp av livsmedel under så kallad dold identitet.
DOLD. Nu kan kontrollmyndigheter göra inköp av livsmedel under så kallad dold identitet.

Nu finns det en ny livsmedelslagstiftning som bland annat gör det lättare att motverka livsmedelsfusk. En av nyheterna är att myndigheterna som kontrollerar exempelvis kosttillskott får köpa dem utan att ge sig till känna som myndighet.

Från 1 april får kontrollmyndigheter möjlighet att göra inköp under så kallad dold identitet. Det gör att det blir betydligt lättare att kontrollera att livsmedel som finns på marknaden är vad de påstås vara, det vill säga att de inte vilseleder konsumenter, och att de inte är skadliga för människors hälsa.

När det är nödvändigt

Tidigare har det inte funnits stöd i lagen för myndigheter att agera utan att ge sig till känna. Med ändringen kan myndigheterna, när det är nödvändigt, köpa in livsmedel för att kontrollera dem och i efterhand informera företaget om kontrollen. Det gäller både vid distansköp som e-handel och vid inköp i fysiska butiker.

– Det här innebär att inspektörerna får ett nytt bra verktyg för att motverka fusk och hitta farliga produkter, säger Alexander Sobestiansky statsinspektör på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

I stället för årlig kontrollavgift

En annan nyhet är en förändring av reglerna för den kontrollavgift företagen betalar till den myndighet som kontrollerar dem. Enligt de nya reglerna ska varje kontrollbesök betalas i efterhand. Tidigare har företagen betalat en årlig avgift i förväg. Under en övergångsperiod kommer det att förekomma både efterdebitering och betalning i förväg eftersom några myndigheter redan tagit ut avgifter i förväg för 2021.

Ändringarna i den svenska livsmedelslagstiftningen görs för att anpassa den till EU:s nya kontrollförordning.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Senaste nyheterna
Digitala hjälpmedel ska rädda välfärden Anna-Karin lever sin lantliga dröm med åsnor Alla hästar ska registreras Vill bygga stor anläggning för biogas Kundernas val styr mjölkbondens vardag Födda 1956 och tidigare vaccineras i Västra Götaland Monica slår ett slag för röjsågen Djurskyddskontrollen har påverkats av pandemin Fler positiva till att etablera naturreservat Arla bjuder in till hoppfyllt kosläpp