Fredag 20 juli 2018

Nya slussar i Trollhätte kanal räddar insjötrafik

Vänersjöfarten tryggas med nya slussar i Trollhätte kanal. Trafikverket föreslår att nuvarande slussar ska bytas ut och uppgraderas. Fotot från hamnen i Lidköping.
Vänersjöfarten tryggas med nya slussar i Trollhätte kanal. Trafikverket föreslår att nuvarande slussar ska bytas ut och uppgraderas. Fotot från hamnen i Lidköping.

Trafikverket föreslår att slussarna i Trollhätte kanal byts ut till nya och att detta påbörjas under kommande planperiod. Det framgår av Trafikverkets förslag inför åren 2018-2029.

Det kom ett viktigt besked till insjötrafiken på Vänern när Trafikverket idag överlämnade sitt förslag till nationell transportplan för åren 2018-2029.

I tidigare utredningar i Trafikverket har funnits två alternativ för slussarna i Trolhättan. Upprustning eller inte. Det senare vore en död mans hand över Vänertrafiken.

Uppgraderade slussar

Men Trafikverket föreslår nu att slussarna ska bytas ut och uppgraderas. Dagens slussar är byggda med gammal teknik och i alltför dåligt skick för att det ska vara realistiskt att rusta upp dem, konstaterar verket. Dock inryms inte hela investeringen inom planperioden till 2029.

– Vi kommer att påbörja att byta ut slussarna i Trollhättan under planperioden, vilket gynnar sjöfarten, sa Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon när hon överlämnade planen till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Enligt Trafikverket startar utbytet senare delen av perioden 2024-2029.

Transportplanen innehåller också en fortsatt satsning på E20, enligt tidigare beslut med medfinansiärerna i Västra Götalandsregionen och kommunerna.

Dock konstaterar Trafikverket att när det gäller förbifarten Alingsås att ” E20 genom Alingsås, utgår på grund av att stadsmiljöobjektet inte är tillräckligt planeringsmoget”. I övrigt ska utbyggnaden av E20 vara klar år 2025.

Järnväg

Något dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås på västra stambanan finns dock inte med i planen. Den skulle kosta 14 miljarder kronor.

Däremot fortsätter arbetat med  kapacitetsförstärkningar på järnvägen mellan Göteborg och Laxå.

De stora järnvägssatsningarna i Västsverige är fullföljande av Västlänken och Hamnbanan samt en dubbelspårsutbyggnad genom Varberg.

Lägre hastighet

Trafikverket föreslår en långsammare höghastighetsbana än vad utredarna hade föreslagit. Maxhastigheten på hela banan föreslås bli 250 kilometer i timmen, och inte 320 kilometer i timmen.

Regeringen har pekat ut att sträckorna Ostlänken (Järna–Linköping) och Lund–Hässleholm ska byggstartas under planperioden.

Trafikverket föreslår också att sträckorna Linköping–Tranås/Aneby och Göteborg–Borås därefter prioriteras för utbyggnad. Båda är sträckor med omfattande pendling, som i dag huvudsakligen sker med bil och buss.

Nästkommande del föreslås bli sträckan Tranås/Aneby–Jönköping.

Ytterligare studier bör genomföras för att kunna ta ställning till vilken av sträckorna Jönköping–Borås eller Jönköping–Hässleholm som ska komma därnäst.

712 miljarder

Totalt investeras 622,5 miljarder kronor i planen för åren 2018-2019.

-Vi satsar mer än 100 miljarder kronor än vad som skedde förra planperioden, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Till detta kommer drygt 90 miljarder kronor från exempelvis trängselskatter och medfinansiering. Totalt finns därmed 712 miljarder kronor i planen.

Planen ska remissbehandlas under hösten till 30 november. Därefter lägger regeringen sitt förslag under våren 2018.

Läs mer:

”Beslutet betyder ja eller nej till Vänersjöfarten” (12 februari 2016)

Regeringen vill utveckla kust- och insjöfarten (28 april 2017)

Oro för Vänersjöfart och Västra stambanan (28 april 2017)

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer