Onsdag 26 september 2018

Nya uppgifter för länsstyrelsen

Västra Götalands landshövding Anders Danielsson. Foto: Francis Löfvenholm
Västra Götalands landshövding Anders Danielsson. Foto: Francis Löfvenholm

Ny lag om åtgärder mot penningtvätt, övertagande av Polisens djurskyddsuppgifter samt arbete för att långsiktigt säkra tillgången på dricksvatten medför nya uppdrag för Länsstyrelsen 2018. Vissa förändringar träder ikraft redan den 1 januari och andra senare under året.

– Länsstyrelsen har fått förtroendet att hantera ännu fler frågor från 2018. Vårt breda uppdrag utökas ytterligare och vi ser fram emot ett nytt arbetsår och att fortsatt bidra till att utveckla det hållbara samhället, konstaterar Västra Götalands landshövding Anders Danielsson.

En av de större förändringarna 2018 är att Länsstyrelsen från och med den 1 juni kommer att sköta den praktiska delen när djur omhändertas, något som Polisen tidigare hanterat. Förändringen görs för att renodla Polisens arbete och frigöra tid för Polisen.

En ny lag om åtgärder mot penningtvätt innebär att fler aktörer inom varuhandeln samt pantbanker ställs under Länsstyrelsens tillsyn. Länsstyrelsen ska också utvärdera och följa upp effektiviteten i sin tillsyn för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Dricksvatten

Nyligen beslutade också riksdagen om en historiskt stor miljö- och naturbudget. Den möjliggör bland annat en ökad takt i arbetet med att säkra tillgången på dricksvatten av god kvalitet.

– Under året gör vi en rad satsningar för att långsiktigt skydda vårt viktigaste livsmedel – dricksvattnet – både idag och i framtiden. Även om vi i Västra Götaland i huvudsak varit förskonade än så länge, så har frågan om brist på grundvatten krupit närmare vilket gör det angeläget att vi ökar kunskapen i samhället och gör åtgärder så att vi långsiktigt säkrar en hållbar dricksvattenförsörjning, säger vattenvårdsdirektör Sandra Brantebäck.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer