Fredag 22 januari 2021

Nytt förslag till reglering av viltutfodring

Foto: Kenneth Johansson.
Foto: Kenneth Johansson.

Länsstyrelserna kan få mandat att besluta om tillfälliga utfodringsförbud. Detta enligt ett nytt lagförslag.

Regeringen förslag till ändringar i jaktlagen och jaktförordningen skulle göra det möjligt för Länsstyrelserna att meddela förbud mot och villkor för utfodring av vilt. Detta har ATL rapporterat om tidigare.

Utfodring av vildsvin pekas ut som det stora problemet i förslaget.

Enligt förslaget skulle det vara tillåtet att utfodra vilt på egen mark, däremot kommer Länsstyrelserna kunna besluta om lokala och tidsbegränsade förbud.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och är nu ute på remiss.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet