Måndag 16 juli 2018

Nytt högstadium i Falköping

Under sommaren har Falköpings invånare fått säga sitt om var kommunens nya högstadieskolan ska ligga.
Under sommaren har Falköpings invånare fått säga sitt om var kommunens nya högstadieskolan ska ligga.

Falköpings nya högstadieskola placeras vid kalkbrottet mellan Hollendergatan och Trädgårdsgatan. Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger nu det förslaget, efter en medborgardialog under sommaren.

Var ska Falköpings ny högstadieskola ligga? Den frågan har varit föremål för en särskild ”medborgardialog” under sommaren. Där har medborgare uppmanats tycka till i frågan.

Skolan ska inrymma 900 elever. Tjänstemannagruppen har tagit fram tre förslag till lokalisering. Ett alternativ är vid gymnasieskolan, det andra alternativet är Dotorp västra nära Folkets park och det tredje är det gamla kalkbrottet.

Tjänstemännen själva har förordat kalkbrottet som förstahandsalternativ,. Där äger kommunen marken och en ny skola skulle ge liv i området.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer