Onsdag 21 oktober 2020

Nytt stöd till enskilda näringsidkare

Regeringen har föreslagit ett nytt stöd för enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin.

Planen är att Länsstyrelsen i Västra Götaland, tillsammans med sex andra länsstyrelser, ska handlägga stödet.

– Länsstyrelsens anseende och förtroende som samordnande regional myndighet har stärkts i samband med coronapandemin. Vårt arbete med lokalhyresstödet har varit framgångsrikt och vi har många nyttiga erfarenheter som vi kan ta med oss in i detta nya uppdrag, säger Lena Malm, chef för Länsstyrelsens samhällsavdelning, i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till det nya stödet är att många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt av följderna av coronapandemin. Därför har regeringen föreslagit ett stöd på 3,5 miljarder kronor till dessa företag under 2020. I budgetpropositionen för 2021 föreslås att ytterligare 1,5 miljarder kronor avsätts för 2021.

Förslaget föreslås träda i kraft i slutet av oktober.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet