Fredag 25 juni 2021

Nytt uppdrag för Eva Eriksson

Eva Eriksson
Eva Eriksson

Tidaholmsbon Eva Eriksson, som tidigare var landshövding i Värmlands län, får ett nytt statligt utredningsuppdrag.

Hon ska leda utredningen om hur bebyggd miljö och markanvändning kan anpassas till ett förändrat klimat.

Utredningen ska bland annat svara på om nuvarande lagstiftning behöver ändras för att tydliggöra ansvar och finansiering av klimatanpassningsåtgärder.

– Vi måste ställa om samhället till ett förändrat klimat. Det är viktigt att ansvarsfördelningen är tydlig och relevant, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet