Fredag 22 januari 2021

Nyttiggörande av forskning kan rädda liv

HÖGSKOLAN. Christine Mulder och Anna-Karin Pernestig från Högskolan i Skövde.
HÖGSKOLAN. Christine Mulder och Anna-Karin Pernestig från Högskolan i Skövde.

Högskolan i Skövde arbetar med att nyttiggöra sin forskning på olika sätt för det omgivande samhället. Anna-Karin Pernestig, som forskar på tidigare och snabbare diagnosticering av sepsis, har genom validering tagit sin forskning ett steg närmre att bli ett kliniskt beslutsstödsystem som skulle kunna användas i akutsjukvården.

Genom att tidigare kunna diagnosticera blodförgiftning, eller sepsis som det också heter, har forskaren Anna-Karin Pernestig och hennes kollegor vid Högskolan i Skövde tagit fram det man hoppas ska bli ett kliniskt beslutsstödsystem som de kallar SepsIT®. Det rör sig om digital diagnostik som ger läkaren på akuten ett tidigare och snabbare svar på om patienten har en allvarlig bakterieinfektion som kan leda till sepsis.

– Genom att ha tillgång till digital diagnostik direkt på akuten kommer läkaren kunna minska tiden för att säkerställa en diagnos och därmed rädda fler liv. Det känns oerhört viktigt för oss som forskare att kunna skapa viktig och konkret samhällsnytta, säger hon i ett pressmeddelande.

Systemet i SepsIT® är uppbyggt av ett antal mätningar som kan ge ett beslutsstöd till läkaren. Detta beslutsstöd kan i sin tur ge indikationer om det är en sepsis som patienten drabbats av.

Högskolan i Skövdes första egna varumärke

Ett steg på vägen från forskningsresultat till samhällsnytta är att nyttiggöra sin forskning. Validering är ett verktyg för detta. Genom validering kan man att testa ett forskningsresultats potential innan man skapar konkret samhällsnytta eller tillväxt i form av en produkt, till exempel. Christine Mulder, innovationsrådgivare på Avdelningen för forskningsstöd, samverkan och innovation, AFSI, har stöttat forskarna inom SepsIT® med valideringen av forskningsresultatet.

– I det här projektet så handlade valideringen framförallt om kunskap om immateriella rättigheter, det vill säga att se över vem som äger vilka tillgångar och en granskning av hur ny den här typen av innovation faktiskt är i världen. Det vi har gjort mer konkret är att etablera och varumärkesskydda SepsIT ®, som faktiskt är det första varumärke som är sprunget ur nyttiggörandet av forskning från Högskolan i Skövde, säger Christine Mulder.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet