Lördag 6 juni 2020

Oförändrat antal covid-19 på IVA Skaraborg

Foto: Folkhälsomyndigheten.
Foto: Folkhälsomyndigheten.

Antalet coronasmittade på sjukhusen i Skaraborg ligger fortfarande ganska stabilt sedan föregående vecka.

På tisdagen vårdades fyra på intensivvårdsavdelning, det är lika många som dagen innan. Ytterligare fem fanns på sjukhuset i Skövde, vilket är två färre än under måndagen.

Sammantaget vårdades, på tisdagen, 119 patienter med positiv covid-19 på sjukhus i Västra Götaland. Det är fem fler än under måndagen. Av dessa vårdas 44 på intensivvårdsavdelning (IVA).

Skaraborgs sjukhus: 9 personer varav 4 på IVA,
Södra Älvsborgs sjukhus: 19 personer varav 6 på IVA,
NU-sjukvården:15 personer varav 8 på IVA,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 62 personer varav 22 på IVA
Sjukhusen i Väster: 14 personer varav 4 på IVA

Sammantaget har till, tisdagen, 66 personer vårdats på någon av regionens IVA-avdelningar. 674 personer i Västra Götalands har konstaterats vara smittade av coronavirus. 26 personer i länet har avlidit på grund av covid-19.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer