Tisdag 3 oktober 2023

Ökad självmordsrisk för äldre män på landsbygd

Ungefär 1 500 personer dör varje år i Sverige i självmord. 70 procent av alla som tar sitt liv är män. Det visar en ny faktasammanställning från organisationen Suicide Zero. Sammanställningen pekar också ut grupperna som löper störst risk av att dö i självmord – män över 85 år och män som bor på landsbygden.

– Den allmänna kunskapen är låg kring att män står för 70 procent av alla självmord. Ännu färre vet att risken för män att dö i suicid ökar med åldern, beror på socioekonomiska faktorer och var i landet man bor. Med rapporten vill vi bidra till en viktig diskussion om män, självmord och hur liv kan räddas, säger Rickard Bracken, generalsekreterare på Suicide Zero, i ett pressmeddelande.

Sammanställningen visar att självmord är den vanligaste dödsorsaken för män i åldrarna 15–44 år och att risken ökar i takt med åldern. De som löper störst risk för att dö i självmord är män över 85. Hos kvinnor däremot minskar risken från 50-årsåldern.

Söker mer sällan vård

Var man bor i landet spelar också roll. Män som bor på landsbygden är mer utsatta än kvinnor. Rapporten visar att ju mer glesbefolkad en kommun är desto mer ökar självmordsrisken för män.

I det rådande ekonomiska läget är män extra utsatta för självmordsrisk, fastställer även rapporten. Dessutom söker män mer sällan hjälp och vård än kvinnor.

– Mot bakgrund av konjunkturläget ser vi ett stort behov av att samhället sätter in extra insatser som har potential att förebygga självmorden bland män, säger Rickard Bracken och fortsätter:

– Samtidigt vill vi lyfta hur vi alla som medmänniskor kan bidra till att rädda liv. För att förhindra självmord måste vi våga prata med den som vi misstänker mår dåligt och våga fråga om självmordstankar. Vår rapport visat att detta är något som män gör i lägre utsträckning än kvinnor.

 

Här kan du vända dig om du mår dåligt

Jourhavande medmänniska – 08-702 16 80

Mind Självmordslinjen – chatt via mind.se eller på telefon 90101

Bris – 116 111

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer
Senaste nyheterna
Tores gamla mack blir byggnadsminne Kläder för små och stora Dyr fjärrvärme i Falköping och Grästorp Ingen ersättning för skador nära skyddad skog Gör dig redo för höst och vinter! Gör sig redo med nya tomter Litterära herrgården väcktes ur glömskan Så tar sig ditt barn säkert till skolan själv Världsläget styr även modet Katja föreläser om självskadebeteende och ätstörningar