Onsdag 17 juli 2019

Ökade kostnader för inhyrd vårdpersonal

Skaraborgs sjukhus.
Skaraborgs sjukhus.

Regionens utgifter för stafettläkare och inhyrd vårdpersonal fortsätter att öka. För 2018 var Skaraborgs sjukhus kostnader för detta 93 miljoner kronor.

Västra Götalandsregionens mål var att till årsskiftet halvera kostnaden för inhyrd vårdpersonal. Men bristen på personal gör att kostnaderna fortsätter att öka.

På Skaraborgs sjukhus ökade dessa utgifter med åtta miljoner kronor. I årsredovisningen för 2018 konstaterar styrelsen:
– Den stora personalkostnadsökningen under perioden 2016–2018 beror bland annat på svårigheten att rekrytera kompetenser vilket gett en ökad kostnad för bemanningsföretag där kostnaden beräknas vara cirka den dubbla jämfört med egen anställd personal.

Sammanlagt var Skaraborgs sjukhus kostnader för bemanningsföretag under fjolåret 93,2 miljoner kronor.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer