Onsdag 26 september 2018

Oklart om elevboende på Sötåsen och Axevalla

Naturbruksförvaltningen har ännu ej löst internatboendet för ett 40-tal elever vid Sötåsenskolan i Töreboda. Inte heller vid hästutbildningarna är boendet för eleverna klart. I mitten av augusti börjar eleverna.
Naturbruksförvaltningen har ännu ej löst internatboendet för ett 40-tal elever vid Sötåsenskolan i Töreboda. Inte heller vid hästutbildningarna är boendet för eleverna klart. I mitten av augusti börjar eleverna.

Sötåsenskolan behöver akut bostäder för ett 40-tal elever i Töreboda inför terminsstarten i augusti. Inte heller boendet för elever vid regionens hästutbildningar, vid Axevalla travbana, är löst. Upphandling pågår.

Naturbruksgymnasiet Sötåsenskolan är i akut behov av bostäder för sina elever inför hösten.

Sedan regionen la ner naturbruksskolorna i Nuntorp, Strömma och Dingle har ett antal elever flyttat från dessa skolor till Sötåsen. Andelen av Sötåsenskolan som behöver internatplatser har ökat. Tidigare behövde 73 procent av eleverna internatplats. Nu är siffran 85 procent.

Till hösten blir frågan akut. Då kommer det gå cirka 200 elever på skolan, utifrån preliminära antagningssiffror. Därmed  kommer det behövas minst 145 internatplatser.

Till detta kommer att andelen elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer har ökat. Sammantaget är det 43 elever som måste ha extra boendestöd och enskilt boende.

Hösten 2016 lyfte naturbruksstyrelsen frågan om nybyggnation av internat vid Sötåsen. Men på grund av investeringsprocessen i regionen så fick man vänta med att nominera projektet till i höst. Det innebär att ett nybygge tidigast kan bli aktuellt perioden 2019-2021.

Det akuta behovet inför höststarten är 40 nya internatplatser. Det är knappt två månader dit.

-Jag känner mig lugn att vi också kommer ha boendet på plats, säger rektor Jenny Jacobsson på Sötåsenskolan som dock inte vill kommentera vilken lösning som är aktuell.

Naturbruksstyrelsen kallades i veckan till ett extra sammanträde med detta som enda beslutsärende. I underlaget inför mötet redovisar naturbruksförvaltningen flera förslag till lösningar. Allt från campingplatser och vandrarhem till att regionen hyr lägenheter på den privata marknaden.

Ett alternativ är att vid skolan ställa bostadsmoduler. Hyra nya eller flytta befintliga från naturbruksskolan i Svenljunga. Men uthyraren kan inte leverera förrän i början av november 2017.  Dessutom måste bygglov fram och regionens Västfastigheter varnar för att det kan bli svårt att hinna med markarbeten.

Naturbruksstyrelsen uppdrog därför på torsdagen till Västfastigheter att upphandla ett externt boende för att lösa internatplatserna på Sötåsen inför skolstarten i mitten av augusti.

Samtidigt är det fortfarande oklart hur naturbruksförvaltningen inför hösten  ska lösa elevboendet vid hästutbildningen vid Axevalla travbana.

Idag går 20 elever i årskurs ett på skolan. Hur många nya elever som kommer i höst är oklart. Troligen blir det ett 20-tal ytterligare elever, varför behovet av boende kan vara omkring 40 elever.

Men på naturbruksförvaltningen är man inte heller orolig för att detta kommer lösas.

-Det pågår just nu upphandling och det finns tre bra alternativ till boende för dessa elever, säger presstalesperson Ulrika Jisland.

Däremot vill Ulrika Jisland inte kommentera vilka de tre alternativen är, utan hänvisar till upphandlingssekretess.

Samtidigt pågår en översyn av olika långsiktiga handlingsalternativ för hästutbildningen. Ett alternativ är att fortsätta hyra utbildningslokaler av travsällskapet, som då måste bygga nya lokaler. Det andra är att regionen köper mark vid travbanan och bygger själv. Det tredje är att undersöka en alternativ lokalisering av hela hästsatsningen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer