Söndag 19 augusti 2018

Olika priser för besök hos virtuella läkare

Regionstyrelsen säger också nej till Närhälsans förslag om enhetliga patientavgifter för besökare på deras virtuella mottagning ”Närhälsan Online”

Regionstyrelsen går på hälso- och sjukvårdsstyrelsens linje och säger nej till primärvårdsstyrelsen och Närhälsans förslag om enhetlig avgift för läkarbesök vid deras virtuella vårdcentral ”Närhälsan Online”. En virtuell vårdcentral kan nås via en app i en mobiltelefon eller en surfplatta.

Närhälsan vill debitera 100 kronor för alla sådana besök, oavsett patienterna är listade hos Närhälsan eller inte.

Följden av regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige är att patienter som inte är listade hos Närhälsan måste betala 300 kronor för ett sådant läkarbesök.

Andra landsting

Samtidigt kan alla som bor i Västra Götaland välja digitala läkarmottagningar i andra landsting. Patientavgiften för dessa varierar mellan 0 kronor och 250 kronor. För varje sådant besök får Västra Götalandsregionen betala upp till 650 kronor till den aktuella vårdcentralen, beroende på hur hög patientavgiften är.

Motivet för regionstyrelsens beslut är att primärvårdsstyrelsens föreslagna ändring av patientavgifterna kan leda till en konkurrensfördel jämfört med övriga vårdgivare inom Vårdval Vårdcentral. Närhälsan ägs av regionen Västra Götaland. Närhälsan skulle kunna locka till sig patienter som inte är listade där. Samtidigt ska en översyn göras av ersättningar och patientavgifter för digitala vårdtjänster.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår primärvårdsstyrelsens begäran om patientavgift för Närhälsan Online. Ärendet avgörs slutligt av regionfullmäktige.

 

Läs mer:

Olika priser för läkare ”online”

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet