Lördag 18 augusti 2018

Olinsgymnasiet vill expandera i Skara

Kristian Wejshags Olinsgymnasiet i Skara vill expandera .
Kristian Wejshags Olinsgymnasiet i Skara vill expandera .

Privata Olinsgymnasiet i Skara vill utöka med nya gymnasieprogram. Utöver nuvarande kursutbud inom musik samt gymnasiesärskola, vill skolan 2019 starta såväl handbollsgymnasium som restaurangskola och fordonsprogram.

Friskolan Olinsgymnasiet i  centrala Skara vill utöka sitt utbud av gymnasieprogram inför hösten 2019. En ansökan har skickats till Skolinspektionen om att få starta restaurangskola, fordonsprogram samt handbollsskola.

Sammanlagt vill skolan erbjuda sex program; restaurangprogram, handbollsgymnasium, fordonsprogrammet personbil, estetiska programmet estetik och media, gymnasiesärskola restaurang samt estetikprogrammet dans.

I september väntas besked från Skolinspektionen. Om alla elevplatser fylls kommer skolan på sikt ha 300 elever. Skolan ägs av Olinsgymnasiet i Skara AB, som i sin tur ägs av Wejshag Invest AB.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer