Söndag 19 augusti 2018

”Omröstningen en seger för miljön och bioenergin”

Skogsägare över hela EU jublar idag när det nu står klart att EU-parlamentet lyssnat på argumenten från skogsägarsidan inför omröstningen om direktivet för förnybar energi.
– Omröstningen är en seger för klimatet och innebär en möjlighet för satsningen på förnybara biobränslen och ett hållbart samhälle, säger Palle Borgström, förbundsordförande för Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

Framförallt två frågor var viktiga för skogsbrukarna inför omröstningen i Bryssel. Den första handlade om huruvida EU skulle börja reglera hur delarna i ett avverkat träd får användas, i detta fall förbjuda användningen av timmer som källa för bioenergi. Detta röstades ner och det blir ingen reglering på EU-nivå.

– Det känns bra att beslutet innebär att de som ska fatta den typen av beslut är skogsägarna själva eller de som förädlar timret. En reglering skulle betyda en onödig byråkratisering av en redan fungerande marknad där skogsägare säljer högkvalitativt virke till husbyggen, möbler och liknande och det som är mindre fint till papper eller bioenergi, säger Palle Borgström.

Den andra punkten som är viktig för skogsägare var huruvida tallolja och massaved ska definieras som förnybara i avancerade biobränslen, till exempel som bränsle till bilar och flygplan. Miljöorganisationer ville att dessa skulle exkluderas i direktivet för förnybar energi.

Detta skulle betyda hinder på vägen mot att ersätta miljöskadliga fossila bränslen med miljövänliga förnybara bränslen från skogsråvara.

– Nu fastställs att massaved och tallolja är förnybara. Det känns självklart när båda kommer från skogar som växer och återplanteras. Vi har dubbelt så mycket skog nu i Sverige som för hundra år sedan och detta har vi åstadkommit i skogsbruket, säger Palle Borgström.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet