Onsdag 26 september 2018

Öppenhet minskar återfall i brott

Ungdomar som vårdas i öppnare former när de avtjänar sluten ungdomsvård återfaller i mindre utsträckning än ungdomar som vistas mer tid i låst form. Det gäller framförallt för återfall i allvarlig brottslighet.

Det visar Tove Pettersson, professor i kriminologi vid Stockholms universitet, i en ny forskningsrapport.

Studien omfattar samtliga ungdomar som avtjänade sluten ungdomsvård under åren 1999–2007, exklusive dem med mer än tre års strafftid och de utvisningsdömda. Dessutom kvalitativa studier med intervjuer gjorda mellan 2011 till 2014 med 32 ungdomar och 29 personal.

Forskningsrapporten ger en fördjupad bild av ungdomarnas upplevelse av att vara inlåsta. Av pojkarnas berättelser framgår att möjligheten att vistas utanför ungdomshemmet ofta, men inte alltid, upplevs positiv.

Slutsatsen i forskningsrapporten är att öppnare former är eftersträvansvärt och betydelsefullt för att minska återfallen i brott för denna grupp ungdomar.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet