Tisdag 25 juni 2019

Parasitsvamp kan hota svenska tallar

En svampsjukdom som angriper tall har för första gången upptäckts i Sverige av forskare vid SLU. Fynden har gjorts på bergtall. Foto: Michelle Cleary/SLU
En svampsjukdom som angriper tall har för första gången upptäckts i Sverige av forskare vid SLU. Fynden har gjorts på bergtall. Foto: Michelle Cleary/SLU

En svampsjukdom som angriper tall har för första gången upptäckts i Sverige och Skandinavien av forskare vid SLU – Sveriges lantbruksuniversitet.

Fynden har gjorts på bergtall. Eftersom barren gulnar förlorar träden tillväxt och riskerar på längre sikt att dö. I värsta fall kan sjukdomen få spridning till den vanliga tallen som är ett av landets vanligaste trädslag.

– Vi undersöker nu närområdet för att se i vad mån fler träd är angripna, säger forskaren Michelle Cleary och fortsätter:

– De angripna träden finns i Alnarpsparken, vilket är ganska typiskt. Import av växter till parker och trädgårdar är en vanlig inkörsport för skadegörare. De följer med som fripassagerare på importerade plantor. Väl på plats i sin nya miljö kan de sprida sig till andra växter, säger Michelle Cleary.

Bergtall är ett vanligt exotiskt trädslag i parker, trädgårdar och andra planteringar. Trädet är populärt för sitt låga växtsätt och för att det är tålig växt som klarar kärva klimatlägen. Men den är också inkörsport för sjukdomar.

– Angreppen är anmälda till Jordbruksverket och förhoppningsvis är de avgränsade till fyndplatsen i Alnarp. Men det här är en tickande bomb. Handeln med växter är dåligt kontrollerad och vi vet att det är en inkörsport för skadegörare. Dels behöver kontrollen skärpas, dels behövs bättre resurser att snabbt analysera och vidta åtgärder när nya skadegörare upptäcks, säger forskaren Johanna Witzell.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer