Tisdag 25 september 2018

Polisen ska inte längre hantera djur

Länsstyrelserna ska ta över ansvaret för att hantera omhändertagna djur från polisen, enligt ett nytt lagförslag.

Varje år kostar djurhanteringen hos polisen cirka 60 miljoner kronor. När länsstyrelserna tar över ansvaret väntas de få extra resurser, 34 miljoner 2018 och 58 miljoner 2019.

Lagförslaget innebär enligt Ygeman att ett 100-tal poliser kan frigöras från djurhanteringen. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juni 2018.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer