Fredag 1 juli 2022

Pollinatörer surrar i ny utställning

Foto: Lena Granefelt.
Foto: Lena Granefelt.

Utställningen SURR! har dragit igång i Fornbyn vid Västergötlands museum. Här visas porträtt på pollinerande insekter fotograferade av Lena Granefelt.

Utställningen har initierats av organisationen Pollinera Sverige och tagits till Skara av SLU och Västergötlands museum. Pollinera Sverige har under de senaste åren arbetat tillsammans med bland annat Lena Granefelt för att sprida inspiration och kunskap om pollinering till folk med intresse för odling och trädgård.

– På vägen har många viktiga pollinatörer fångats på bild och det känns väldigt roligt att kunna visa dem utomhus i Fornbyn, vid museet i Skara där den blir tillgänglig för många, berättar Anna Lind Lewin på Pollinera Sverige.

Fotografen Lena Granefelt skapar bilder med utgångspunkt i natur, växtkraft och biologisk mångfald, bland annat den hyllade boken och utställningen Flora Supersum.

– Jag har fotograferat trädgård och odling i många år. Under arbetet med SURR! har jag fått möjlighet att rikta blicken mot ett helt nytt område – jag har upptäckt de pollinerande insekterna och lärt mig att se alla de här små varelserna som individer med olika viktiga uppgifter.

På baksidan av Västergötlands museum har ett 30-tal stora vepor satts upp som alla beskriver de olika insekter som pollinerar, hur pollineringen går till och hur avgörande en fungerande pollinering är även för oss människor och hela planetens överlevnad.

Syftet med utställningen är att visa att pollinatörerna är många och att de är specialiserade på olika växter.

– Det är både humlor, solitärbin, fjärilar, skalbaggar, honungsbin och flugor som hjälper till med pollineringen. Vi är beroende av dem eftersom de pollinerar vår mat och den vilda naturen. Därför måste vi se till att de har mat och husrum nog för att kunna överleva och trivas, säger Lotta Fabricius Kristiansen på Pollinera Sverige.

Utställningen invigdes den 15 maj och pågår fram till den 9 oktober.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer