Onsdag 31 maj 2023

Populärt instagramkonto berättar om bondelivet

Vad gör bönder som inte har mjölkkor på vintern? Vad gör de av det de odlat?  Flyger flyghavre?
Bettina och John Larsson ger svar på alla frågor när de på instagram delar med sig av sin bondevardag i Gudhem.

Idag är det många som inte har en aning om hur vardagen på en bondgård fungerar.
Bettina Larsson i Gudhem, strax utanför Falköping, råder bot på det. Genom sitt instagramkonto @gudhemsgamlaprastgard delar hon med sig om hennes och maken Johns vardag som lantbrukare. Det handlar om allt från sådd till skörd, om kalvning till känslorna dagen då slaktbilen kommer.
Intresset är stort. Många vill följa den unga lantbrukarfamiljens vardag. På ett år har kontot fått närmare 6 700 följare.
John välkomnade Bettinas förslag om ett instagramkonto.
– Jag tyckte att det var en bra idé. Jag tycker att det är viktigt att visa det svenska lantbruket, i med och motgång, säger John.

En omväxlande vardag
Det är en omväxlande vardag med allt från kon Humlans dramatiska kalvning, med många timmar i traktorn och tröska under sådd och skörd till utfodring och byten av beteshagar.
Kontot följer bondeåret. Det som händer på gården just för tillfället redogör Bettina för med hjälp av ord, bilder och korta filmade inslag.
Enkelt och pedagogiskt förklarar Bettina om vad en diko är, en ko vars kalv säljs vidare när de är mellan sex och åtta månader. Korna blir kvar, för att så småningom få fler kalvar. I ett annat inlägg berättar hon om vad en sinko är, i ett tredje visas hur en dräktighetsundersökning går till. Kontot handlar inte enbart om djuren, utan också om odlingen av spannmål, om ekonomi, maskinunderhåll till avlusning av kor.
Samtidigt får Bettina utlopp för sin kreativitet.
– Jag har alltid tyckt om att fota och filma, säger hon som själv är uppväxt på en liten hästgård men som inte har ägnat sig åt växtodling eller nötkreatur tidigare. Det finns ständigt nytt att lära.
Snart lär följaren känna gården och dess invånare. I hagarna går korna Doris, Camille, Donna och Hedvig med sina kompisar, de allra flesta av rasen hereford.
Så här års är gårdens två tjurar, Sorro och Nils-Robert, separerade från korna, allt för att få kalvningen mer koncentrerad.
– De går jättebra tillsammans, troligtvis eftersom Sorro är så pass mycket äldre, säger John och berättar att Nils-Robert i sommar ska betäcka åtta kvigor som Sorro är far till.

Korna hittar lä i skogen
Gamla prästgården i Gudhem är på 150 hektar, varav 120 hektar utgörs av åker och 20 betesmark. På gården finns idag närmare 30 herefordkor, två hästar, två tjurar och katten Rut som har fullt upp att hålla mössen i schack.
Korna går ute året runt och har inte heller ligghall utan har vindskydd i en tät blandskog.
Paret är med i ett program, Utegångsdjur utan ligghall, som Jordbruksverket ligger bakom.
– Det innebär bland annat att veterinären kommer på kontrollbesök under vintern, påpekar John.
Och även om djuren går ute året runt är de väl hanterade, John och Bettina är dagligen ute i hagarna, året runt. Korna ska ses till och få mat.
I ett inlägg på instagramkontot redogör Bettina för hur det fungerar, att korna får en tjockare päls vintertid samtidigt som de i kylan utvecklar ett isolerande lager av underhudsfett. De måste hållas rena eftersom pälsen förlorar sin isolerande förmåga när den blir smutsig. Avlusning är ett annat måste eftersom lössen gör att kossorna klarar kylan sämre.

Modern släktgård
Gården har en lång historia bakåt, en då i annan ägo. Johns pappa köpte den i slutet av 1980-talet.
I dag är den ett exempel på ett modernt generationsboende. John och Bettina bor på Gamla prästgården i Gudhem med sina två barn, femåriga Irma och tvårige Assar. Gården har en lång historia. släkten bor där fortfarande, i olika hus på gården bor Johns mamma, hans syster med familj och hans faster och hennes man.
Tidigare arbetade John som hovslagare på heltid samtidigt som han arbetade på gården tillsammans med sin pappa. Ett generationsskifte hade påbörjats i sakta mak.
Det blev inte det smidiga övergången som de planerat. Våren 2020 avled Johns pappa oväntat. I sorgen och chocken tvingades John och Bettina fundera hur de göra, ta över gården och fortsätta driva lantbruket eller inte.
Paret beslöt att driva gården – tillsammans. I december hade de sålt sin gård i Östra Tunhem som de lagt ner oräkneliga arbetstimmar på att renovera. John arbetar inte längre heltid med hovslageriet och Bettina arbetar på sitt gamla jobb på Odenbadet en dag i veckan.
– Målet är väl att vi så småningom ska kunna leva på det här, men där är vi inte än, säger John.
De skyndar sakta men säkert, tanken är att kobesättningen ska utökas.
MARITA WASS

Utegångsdjur utan ligghall, nötkreatur
Kontrollprogrammet vänder sig till lantbrukare som har nötkreatur utomhus, utan tillgång till ligghall – också vintertid. Programmet är ett undantag från krav på ligghall och bygger på ett kontrollprogram med bland annat besök av veterinär under vintern. Då granskas verksamheten med allt från djurens hull, renhet och liggplatser till rutiner för avlusning.
Fakta: www.gardochdjurhalsan.se

 

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer
Senaste nyheterna
Hästar riskerar att fastna vid gränsen Skador på skogen fortsatt för höga Folket och NATO Allt fler barn insjuknar i diabetes typ 1 När vill du bli firad? De vill skydda skaraborgska berg från uranbrytning De lyfter fram dold kvinnohistoria På plats i demokratins högborg Gemenskap är drivkraften i spelföreningen Ökad självmordsrisk för äldre män på landsbygd