Måndag 21 september 2020

Pressat ekonomiskt läge på landets museer

Västergötlands museum i Skara.
Västergötlands museum i Skara.

Minskade anslag och dåliga förutsättningar att dokumentera samtiden. Det är läget på många av landets museer, visar en ny rapport från riksorganisationen Sveriges Museer.

Branschorganisationen Sveriges Museer har frågat sina medlemmar om det ekonomiska läget i relation till möjligheterna att bedriva en bra verksamhet. Bland annat utifrån det som står i Museilagen om samling och museernas samhällsroll. 96 museichefer runt om i landet har svarat.

– Många mindre museer är extra sårbara då kommuner och regioner gör hårda prioriteringar. Kortsiktigt tänkande riskerar att slå hårt både lokalt och regionalt, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare för Sveriges museer.

Genom museichefernas svar framträder en skarp bild av de utmaningar som sektorn står inför. Rapporten vittnar till exempel om en flerårig ekonomisk urholkning som drabbat och fortsatt drabbar sektorns kärna – samlingsförvaltningen.

Rapporten visar bland annat att:

  • Hälften av museerna har ett sämre ekonomiskt läge än året innan. Flera museichefer vittnar om att nuvarande läge föregåtts av åratal av ekonomisk urholkning. Flera ser också allvarliga konsekvenser på sikt. I några extrema fall är själva museets existens hotad.
  • Mer än hälften av museicheferna rapporterar att möjligheterna att bedriva en aktiv samlingsförvaltning är dåliga. Det handlar till exempel om att samla in och dokumentera vår samtid.
  • Samtidigt upplever hela tre fjärdedelar av museicheferna att museet har goda möjligheter att vara en stark samhällsaktör och bidra till det offentliga samtalet, men bristande resurser är ett problem.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet