Lördag 23 oktober 2021

Räddningstjänster kan slås samman

Lidköpings kommundirektör Ulrika Strandroth Frid har fått kommunstyrelsens uppdrag att ta fram ett underlag för beslut om att ansöka om medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg för Räddningstjänsten Västra Skaraborgs räkning.

Även övriga kommundirektörer i de så kallade V4-kommunerna Essunga, Vara och Grästorp har fått eller ska få samma uppdrag från sina kommunstyrelser. Anledningen till att frågan måste tas upp och beslutas i samtliga kommuner är att kommunerna idag organiserar räddningstjänsten gemensamt.

– Grunden för uppdraget är ett regeringsbeslut om att kommunerna ska ha en effektivare kommunal räddningstjänst. Nu ska vi utreda detta och om ett samgående blir aktuellt kan det ske som tidigast 1 januari 2023, säger Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör för Lidköpings kommun i ett pressmeddelande.
Regeringen har i propositionen En effektivare kommunal räddningstjänst angett att kommunerna ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten, i vilket en övergripande ledning ständigt ska upprätthållas.

Efter skogsbränderna i Västmanland 2014 gjordes utredningar för att se hur samhällets krisberedskap kunde bli bättre. En slutsats var att det behövde undersökas hur kommunal räddningstjänst kunde bli effektivare, framför allt inom ledning. En statlig utredning tillsattes 2017 med uppgift att se över vissa delar av lagstiftningen. Efter skogsbränderna 2018 gavs ett kompletterande uppdrag till samma utredare att utvärdera de operativa insatserna och ge kompletterande förslag.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet