Fredag 22 januari 2021

Ramåker fortsätter som räddningschef

Joakim Ramåkers förordnande som räddningschef för Räddningstjänsten västra Skaraborg förlängs till och med den 31 december 2021.

Ett av skälen till förlängningen är att kommunerna i Skaraborg diskuterar hur räddningstjänsterna ska utveckla samverkan, där syftet är att säkerställa en uthållig verksamhet och en hög kapacitet att hantera nutida och kommande risker.

Arbetet att utreda hur samarbetet ska vidareutvecklas kommer att fortsätta under 2021.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet