Torsdag 16 augusti 2018

Regional enhet mot spelmissbruk

Västra Götalandsregionen öppnar en regional enhet för specialiserad vård till personer med spelberoende.

Det fattade regionens psykiatriberedningen beslut om på fredagen. Enheten kommer att vara placerad vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och öppna under 2018.

Cirka två procent av befolkningen mellan 16 och 84 år har spelproblem. Samtidigt har personer med spelberoende inte erbjudits någon särskild vård i Västra Götalandsregionen.

-Med tanke på regionens storlek och det enorma personliga lidande som spelberoende innebär för både den enskilde och dennes anhöriga är det ohållbart och oförsvarbart, säger Monica Selin (KD), regionråd och ordförande i psykiatriberedningen.

– Vi kommer att fördela 10 miljoner kronor för att inrätta en enhet för specialiserad vård och behandling av spelberoende på Sahlgrenska universitetssjukhusets beroendeklinik. Enheten ska bedriva öppenvårdsverksamhet och ta emot patienter i alla åldrar från hela Västra Götaland. Både patienter med spelberoende och personer med dataspelsberoende ska tas emot på enheten.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer