Söndag 19 augusti 2018

Regionen inför gratis sprututbyte

På onsdagen beslöt Västra Götalandsregionen att införa gratis sprututbyte för drogmissbrukare vid fyra mottagningar. En av dessa blir vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslöt på onsdagen att  införa fyra sprututbytesmottagningar i Västra Götalandsregionen.

Detta under förutsättning att Inspektionen för vård och omsorg ger tillstånd för detta. Regionen finansierar verksamheten under 2018 med drygt 10 miljoner kronor. För 2019 beräknas verksamheten kosta drygt 21 miljoner kronor.

De fyra mottagningarna förläggs till Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, NU-sjukvården i Trollhättan samt Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Styrelsen föreslår också att regionfullmäktige i Västra Götaland godkänner att alla åtgärder som sker vid sprututbytesmottagningarna ska vara befriade från patientavgifter.

Socialstyrelsen har länge hävdat ett införande av gratis sprututbytesprogram i landstingen skulle vara en hälsopolitisk åtgärd som förhindrar att missbrukare smittas av hepatit och hiv.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet