Onsdag 15 augusti 2018

Regionen investerar 4,8 miljarder kronor

Skaraborgs sjukhus i Skövde.
Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Regionens ägarutskott diskuterade på onsdagen investeringsramen för 2018. Totalt uppgår den till 4 800 miljoner kronor. 

I förslaget till ägarutskottet avsätts 124 miljoner kronor för fortsatta investeringar vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Dessutom avsätts 300 miljoner kronor på framtidens vårdinformationsmiljö och 435 miljoner kronor för nya tågfordon för Västtrafik.

Förslaget bygger också på att Sahlgrenska universitetssjukhuset anvisas 484 miljoner kronor, inom NU-sjukvården i Fyrbodal 140 miljoner kronor och på Södra Älvsborgs sjukhus 128 miljoner kronor. 23 miljoner kronor avsätts för Naturbruksskolorna i förslaget.

Ägarutskottet noterade informationen. Ärendet kommer behandlas av regionstyrelsen den 12 december.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet