Lördag 27 november 2021

Regionen investerar fyra miljarder per år

Regionstyrelsen beslöt på tisdagen om en detaljerad investeringsplan för det kommande året 2016. 83 miljoner viks för investeringar på Skaraborgs sjukhus.

Inom ramen, som beslutades av Västra Götalands regionfullmäktige i juni, ryms investeringar för 4,1 miljarder kronor i fastigheter, utrustning och en rad olika projekt.

Totalt omfattar fullmäktiges investeringsram 4,4 miljarder kronor per år, fram till 2018.

Tisdagens beslut innebär bland annat:

• Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 735 miljoner
• NU-sjukvården: 113 miljoner
• Södra Älvsborgs sjukhus: 103 miljoner
• Skaraborgs sjukhus: 83 miljoner
• Kungälvs sjukhus: 36 miljoner
• Alingsås lasarett: 26,5 miljoner
• Frölunda specialistsjukhus: 14,5 miljoner
• Angereds Närsjukhus: 90 miljoner
• Servicenämnden: 58 miljoner
• Fastighetsnämnden: 32,5miljoner
• Västtrafik: 225 miljoner

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet