Fredag 20 juli 2018

Regionen möter social ekonomi

Företag och föreningar i den sociala ekonomin arbetar främst med allmännytta eller medlemsnytta för ögonen.
Företag och föreningar i den sociala ekonomin arbetar främst med allmännytta eller medlemsnytta för ögonen.

Västra Götalandsregionen vill utveckla samarbetet med den sociala ekonomin.
-De välfärdsutmaningar vi står inför kräver att vi tänker nytt och det känns väldigt bra att göra detta tillsammans med den sociala ekonomin aktörer, säger Anna-Lena Holberg, Västra Götalandsregionen.

På onsdag träffas ett 90-tal olika företrädare för Västra Götalandsregionens olika verksamheter och för den sociala ekonomin på Fristads folkhögskola utanför Borås för att diskutera gemensamma lösningar och idéer kring nya former för samverkan.

Det handlar om områden som klimat och livsmedel, integration, kultur, hälso- och sjukvård, kulturarv och landsbygd med mera.

Tydlig vilja

– Det finns en tydlig politisk vilja inom Västra Götalandsregionen att stärka samverkan med den sociala ekonomin. De välfärdsutmaningar vi står inför kräver att vi tänker nytt och det känns väldigt bra att göra detta tillsammans med den sociala ekonomins aktörer, säger Anna-Lena Holberg (M), ordförande i den beredning för överenskommelsen med den sociala ekonomin som regionfullmäktige tillsatte 2014.

Samhället står inför stora utmaningar idag. Det går inte en dag utan att det diskuteras sjukvård, äldreomsorg, bostadssituation, migration, välfärdsutveckling, fördelning av resurser, infrastrukturutveckling, miljöfrågor med mera.

– Den sociala ekonomin har både resurser och vilja att ta plats och påverka samhällsutvecklingen på ett konstruktivt sätt och vårt samarbete med regionen ger en bra plattform för detta, säger Holger Andersson, samordnare för den sociala ekonomin i beredningen

Social ekonomi

Social  ekonomi handlar om verksamheter som i första hand har samhälleliga ändamål, som bygger på  demokratiska värderingar och som är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn.

Istället för vinstintresset som främsta drivkraft, är det allmännytta, eller medlemsnytta, som står i centrum.

Regionen har sedan 2015 ett ”samverkansavtal” med den sociala ekonomin, eller det civila samhället som det också kallas. Syftet med överenskommelsen är att öka samverkan mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin för att finna nya lösningar, öppna för nya perspektiv, öka mångfalden i utförandet, öka demokratin och få ny kunskap.

Syftet är också att stärka den sociala ekonomin eftersom  denna del av samhället är en mycket viktig del för ett stabilt, tryggt, inkluderande och rättssäkert samhälle.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer