Måndag 16 juli 2018

Regionen säger ja till höghastighetståg

Regionstyrelsen säger ja till en överenskommelse med Sverigeförhandlingen att stödja en utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm.

I praktiken betyder det att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna avtalet om höghastighetsjärnväg sträcka Jönköping-Göteborg och förslaget till överenskommelse om utbyggnad av höghastighetsjärnväg Stockholm-Göteborg.

Regionen förutsätter tågset som går i 320 kilometer i timmen. En förutsättning är också att finansieringsfrågan blir löst tills det är dags att börja bygga.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet