Fredag 20 juli 2018

Regionen satsar 2 miljarder på linbana och spårvagnar

Foto: Bomabardier Inc
Foto: Bomabardier Inc

Västra Götalandsregionen satsar nästan 2 miljarder kronor på nya spårvagnslinjer och citybussar i Göteborg. Dessutom på en linbana från Göteborgs centrum till Hisingen.
Allt för att underlätta satsningen på höghastighetsjärnvägar mellan storstäderna.

På onsdag godkänner Västra Götalandsregionens ägarutskott ett ramavtal med Göteborgs stad och staten, om omfattande investeringar i Göteborgs kollektivtrafik. I slutändan måste regionfullmäktige också säga ja till avtalet.

Paketet är en del av Sverigeförhandlingen för de nya höghastighetsbanorna mellan storstäderna.

Det handlar om stora investeringar. Totalt ska Västra Götalandsregionen betala 1 890 miljoner kronor. Av dessa kostnadsförs 810 miljoner kronor redan 2017. Detta tas av det beräknade överskottet i regionen på 900 miljoner kronor.

Det mest spektakulära i paketet är en linbana som ska byggas över Göta älv, från centrum, Järntorget och till Wiselgrensplatsen på Hisingen.

Dessutom avsätts medel för sex objekt spårvagn på Norra Älvstranden, spårvagn Linnéplatsen – Lindholmen, spårvagn Hjalmar Brantingsplatsen – Brunnsbo samt citybusslinjer till Backa och Norra Älvstranden.

Totalt kostar paketet 7 miljarder kronor, varav staten står för drygt hälften. Göteborg stad och Västra Götalandsregionen delar på resterande kostnad.

Regionfullmäktige behandlar frågan vid sitt sammanträde i november.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer