Söndag 19 augusti 2018

Regionen satsar på sjuksköterskor

På tisdagen fördelade regionen 95 miljoner kronor för kompetensutveckling inom vården.

Västra Götalandsregionens personalutskott fördelade på tisdagen 75 miljoner kronor för kompetensutveckling av sjuksköterskor i specialist- och barnmorskeutbildning. Dessutom 20 miljoner kronor i förstärkt yrkesintroduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor.

-Dessa satsningar är en mycket viktig del i att bland annat utveckla kvalitet och kontinuitet inom hälso- och sjukvården, kommenterar personalutskottets ordförande Gunilla Levén (M), Vara.

-Vår ambition är att komma tillrätta med och konstruktivt bryta den brist vi har inom en del specialiteter.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet