Tisdag 28 september 2021

Regionen svänger om jourcentralerna

Skaraborg kommer även framöver att ha fyra jourcentraler. Regionen vänder i frågan och delar in Skaraborg i fyra så kallade samverkansområden som ska ha en kvälls- och helgöppen jourcentral.

Beslutet var inte taget, men i princip var det så sent som förra veckan klart att jourcentralerna i Mariestad och Falköping skulle läggas ner, medan verksamheterna i Skövde och Lidköping skulle vara kvar.

Så blir det nu inte. Jämfört med tidigare förslag delas Skaraborg även framöver in i fyra samverkansområden, ett i varje väderstreck. Totalt ökar antalet områden i Västra Götalandsregionen från tio till 17.

Inom varje samverkansområde ska det minst finnas en jourcentral. För att stimulera vårdcentraler som vill ha öppet längre än ordinarie öppettider höjs också ersättningsnivån med 500 procent. Därutöver utgår en särskild ersättning till jourcentraler i samverkansområden med färre än 50 000 invånare.

– Det känns väldigt bra att vi nu tagit detta beslut som är en tydlig signal till invånarna om vikten av kvälls- och helgöppna mottagningar inom den nära vården för invånarna i Västra Götaland. Inte minst de kraftigt höjda ersättningsnivåerna bör stimulera till fortsatt bra öppethållande eller utökat öppethållande, säger Jonas Andersson (L), ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i ett pressmeddelande.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet