Måndag 16 juli 2018

Strid om vårdval inom specialisttandvården

Regionens grönblå ledning vill driva igenom valfrihetsreformer inom vården. I veckan presenterades förslag om att konkurrensutsätta specialisttandvården för barn och unga. Samtidigt har en liknande reform inom mödravården kört fast.

I veckan presenterade den grönblå regionledningen ett nytt förslag där vårdverksamhet ska konkurrensutsättas genom vårdval. Denna gång gäller det tandreglering och specialisttandvård för barn och unga.

Förslaget motiveras ideologiskt. Partierna vill göra en valfrihetsreform, heter det. Precis som patienter idag kan välja mellan olika vårdcentraler, ska tandvårdspatienter ges samma valmöjlighet mellan regionens tandvård och privata kliniker.

-Tandregleringen borde öppnas upp för fler aktörer för att ge större valfrihet för våra invånare, säger Jonas Andersson (L), ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS).

Samtidigt har ledningens försök att konkurrensutsätta regionens mödravård gått i stå. Förra sommaren meddelade den politiska regionledningen att etableringsfrihet skulle öppnas inom mödravården den 1 september 2017.

– Det är rätt mycket frustration över att det inte kommit längre, medger Jonas Andersson.

Tjänstemännen brottas med frågan. Problemet är att skapa ett kvalitetssäkert IT-system som exempelvis kan förmedla information om patienterna mellan privata kliniker och förlossningsavdelningarna.

– Vi är inte beredda att kompromissa om detta. Vi kan inte gå i verkställighet utan att detta kan ske på ett kvalitetssäkert sätt, säger Jonas Andersson.

Så något vårdval inom mödravården kan inte bli aktuellt på den här sidan valdagen.

– Och någonstans måste vi sätta ner foten; och bestämma oss om vi kommer att kunna fatta beslut och i så fall när, tillägger han.

När HSS grönblå majoritet i veckan beslöt om vårdval inom specialisttandvården så återstår även där en utredning innan detta kan bli verklighet.

-Jag har svårt att säga ett datum för när detta kan genomföras, säger Max Törnqvist som är politisk sekreterare (C).  Det blir i varje fall inte tidigare än 2019.

Socialdemokraterna menar att den tänkta reformen får stora konsekvenser för patienterna och att detta kommer drabba barn utanför de största städerna extra hårt.

– Det behövs väldigt många besök för varje barn, ofta varje månad under flera år. Jag har mycket svårt att tro att en privat verksamhet kan tänka sig att resa runt i regionen på samma sätt. Det är helt enkelt inte särskilt lönsamt, säger Jim Aleberg (S), ande vice ordförande i HSS.

-Risken finns därför att det är familjer på landsbygd och mindre orter som får ta en ekonomisk smäll och resa till varje behandling. I dag finns heller ingen kö till tandregleringen – ett nytt affärsområde riskerar att skapa det, påpekar han.

Jonas Andersson tillbakavisar detta och menar att reformen är ”jämförelsevis väldigt marginell”.

-Vi skulle kunna välja att upphandla verksamheten av ett antal tandläkare. Men vi har istället valt vårdvalsmodellen, säger han.

Så medan den planerade mödravårds-reformen kört fast, tänker den poltiska majoriteten driva fram ett nytt vårdvalsprogram.

-Vi kan inte sitta still i båten och vänta ut någonting som kanske tar ännu längre  tid, utan då tar vi en fråga där vi också vill komma fram, exempelvis specialisttandvården, säger Max Törnqvist.

—-

”Privatisering som slår mot landsbygden”

-Detta är en ren privatisering som är till nackdel för invånarna i Västra Götaland.

Det säger regionfullmäktigeledamot Stig-Olov Tingbratt (C), Vårgårda. Han är ordförande i regionens tandvårdsstyrelse. Frågan om att konkurrensutsätta specialisttandvården har inte diskuterats i partigrupperna, påpekar han.

-Vår specialisttandvård fungerar alldeles utmärkt, säger han. Vårdvalsmodellen är en ren ideologisk fråga. Man kommer ta resurser från folktandvården och ge till privata aktörer, framför allt i de större städerna.

Han är mycket orolig för att konkurrensen kommer leda till att områden i regionen förlorar specialisttandvård nära hemorten.

-Idag åker våra specialister ut från storstäderna för att möta patienter i exempelvis norra Skaraborg och andra landsbygdsområden, säger han. Det kommer vi inte klara i framtiden.

-Man har överhuvudtaget inte tänkt till, säger Stig-Olov Tingbratt. Och man har definitivt inte lyssnat på oss.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet