Fredag 25 juni 2021

Rekordminskning av klimatutsläpp 

UTSLÄPP. Enligt statistik från Naturvårdsverket har klimatutsläppen rekordminskat. En av de mer bidragande orsakerna är den pågående pandemin.
UTSLÄPP. Enligt statistik från Naturvårdsverket har klimatutsläppen rekordminskat. En av de mer bidragande orsakerna är den pågående pandemin.

Sveriges utsläpp av växthusgaser minskade under 2020 jämfört med 2019. Coronapandemin är förklaringen till en del av förändringarna men det finns även andra skäl till minskningen, såsom produktionsstopp inom industrin.

Naturvårdsverket publicerar i dag statistik över utsläpp av växthusgaser inom Sveriges gränser för 2020. De totala utsläppen 2020 var 47,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket innebär en minskning om 6,8 procent jämfört med föregående år.

− Vi behöver nu fokusera återhämtningen i samhället på gröna investeringar för bestående utsläppsminskningar. Genom att växla upp nationella klimatsatsningar med EU-medel för omstarten av ekonomin efter pandemin har vi goda möjligheter att nå de klimatpolitiska målen framöver, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Milt väder

Effekten från Coronapandemin kan ses i ett antal sektorer, men utsläppen minskade även till följd av händelser utan direkt koppling till pandemin och den största minskningen procentuellt sett under 2020 har skett i el- och fjärrvärmesektorn som minskade med över 23 procent. Minskningen beror delvis på att 2020 hade milt väder men även att sektorn har fasat ut fossila bränslen i högre takt. Ett produktionsstopp inom kemiindustrin gav slutligen stora utsläppsminskningar inom industrin.

Ökad e-handel

För transportsektorn syns tydliga effekter. Enligt dagens statistik minskade sektorn totalt med 5,3 procent, där personbilar bidrog till den största minskningen på cirka 0,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Inrikesflyget minskar med knappt 60 procent och bidrar också till minskningen med 0,3 miljoner ton. Däremot ökar utsläppen från tunga lastbilar med cirka 6 procent, vilket kan bero på en ökad e-handel.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet