Torsdag 23 mars 2023

Ridklubben investerar för att minska energiförbrukningen

Tina Hägnander , Thomas Ahlzen och Juliane Thorin gläds åt det beviljade projektstödet.
Tina Hägnander , Thomas Ahlzen och Juliane Thorin gläds åt det beviljade projektstödet.

Götene Ryttarklubb har beviljats projektstöd från Länsstyrelsen Västra Götaland för att kunna energieffektivisera sin ridanläggning. 

Götene Ryttarklubb sökte projektstödet i landsbygdsprogrammet för att kunna energieffektivisera ryttarklubbens anläggning. Projektbudget för hela investeringen är 658 063 kronor.  Investeringen bidrar till att ryttarklubbens anläggning blir en säker och modern idrotts- och fritidsanläggning. Att energieffektivisera är en del i arbetet att utveckla anläggningen, samtidigt som det bidrar till en ökad trygghet med ny belysning runt anläggningen, och minskar kostnaderna för ryttarklubbens energiförbrukning.

”Det är fantastiskt roligt att vi får det här bidraget och vi därmed kan energieffektivisera vår ridanläggning! Det är en viktig pusselbit i vårt utvecklingsarbete”, säger Tina Hägnander, ordförande i Götene Ryttarklubb.

”Det här är ett viktigt led i vårt arbete att skapa en trygg och säker anläggning för alla våra medlemmar och alla våra hästar”, poängterar projektledaren Thomas Ahlzen.

Götene kommun har avsatt medel i budget för att just kunna medfinansiera sådana typer av investerings- och projektstöd i EU:s landsbygdsprogram.

Juliane Thorin är kommunutvecklare i Götene kommun som beviljade 25 procent medfinansiering i höstas.

”Otroligt bra jobbat av Götene Ryttarklubb som tar möjligheten att skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten genom att växla upp klubbens och kommunala medel med ett stöd ur EU:s landsbygdsprogram.”

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet