Onsdag 26 september 2018

Riktar satsningarna till vårdens yttersta linje

Västra Götalandsregionens goda ekonomiska år är förbi. Från ett överskott på 1,6 miljarder kronor år 2016, blir det nu istället minussiffror kommande år. Den grönblå ledningens stora satsning inför 2018 är att fördubbla ob-ersättningen för vårdpersonal som arbetar nätter och helger. En kvarts miljard viks för detta.

När den grönblå regionledningens förslag till budget för 2018 presenterades på måndagen, varnade regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) för ekonomins utveckling på sikt:

-Intäktssidan sviktar, medan kostnaderna ökar, konstaterar han. Prognosen pekar på minusresultat såväl 2018 som 2019 och 2020.

Det är framför allt pensionskostnaderna som ökar under perioden. För 2018 är prognosen minus 246 miljoner kronor .

-Men för en budget som omsluter mer än 50 miljarder kronor är inte det mycket, påpekar Johnny Magnusson. Vi har inte heller räknat in de statsbidrag som eventuellt kan komma. Sannolikheten för att vi i slutändan kommer ha svarta siffror i bokslutet är därmed ändå goda.

Regionledningen fullföljer satsningarna på akutsjukvård, psykiatri och ökad tillgänglighet i vården.

-Budgeten innehåller därför inga stora överraskningar, konstaterar Johnny Magnusson.

Den stora satsningen görs för personal på sjukhusen. 262 miljoner kronor avsätts för att dubbla tilläggen för att arbeta på obekväma arbetstider för vårdpersonal som arbetar natt.

-Vi riktar satsningen till vårdens yttersta linje, betonar Johnny Magnusson. Vi lägger inte ut detta generellt.

-Målet är att fördubbla all ob-ersättning för denna vårdpersonal, säger han. Men det hade kostat lika mycket till, så det får vänta.

Ledningen kommer därför återkomma i budgeten för 2019 med ytterligare pengar för att nå målet.

– Vi fortsätter också vår satsning på att korta köer och stärka tillgängligheten, inte minst på sjukhusens akutmottagningar. Jag är övertygad om att 2018 blir det år då vi ser en avsevärd förbättring av vårdens tillgänglighet, säger Jonas Andersson (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Budgeten bygger på oförändrad skatt på 11,48 per skattekrona även kommande år.

 

Fakta Budget 2018

Utdrag ur den grönblå regionledningens budgetförslag för år 2018:

 • Totalt fördelas 52, 2 miljarder kronor till regionens verksamhet, varav 40,2 miljarder går till hälso- och sjukvården.
 • Alla verksamheter får kompensation för inflation med
  uppräkningsfaktor 2 procent.
 • Oförändrad skatt 11 kronor och 48 öre, per skattekrona
 • Totalt tillförs 262 miljoner kronor för ökade OB-tillägg för vårdpersonal. Inledningsvis prioriteras de med nattjänstgöring på sjukhusen. Målet är att fördubbla ersättningen för de som jobbar kvällar, nätter och helger inom vården.
 • Ytterligare 250 miljoner kronor tillförs hälso- och sjukvårdsstyrelsen för omställningsarbetet inom sjukvården.
 • Kollektivtrafiken får en ramökning med 177 miljoner kronor.
 • 10 miljoner kronor avsätts för satsning på biogas och förberedelser för fler stationslägen inom Västtågsutredningen. För åtgärder inom infrastrukturområdet tillförs 35 mnkr.
 • Kulturnämnden får 8 miljoner kronor för bland annat ökade kostnader för folkhögskolorna.
 • Investeringsramen är 4,8 miljarder kronor per år.

I grönblå regionledningen ingår Moderaterna, Miljöpartiet de Gröna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Partierna har egen majoritet i regionfullmäktige.

 • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
 • Det medieetiska systemet
Läs mer