Onsdag 20 februari 2019

Rivning av Karlsborgsbanan blir mycket dyrt för staten

-Bedrövligt att inte ens vilja utreda Karlsborgsbanan!
Det säger Karlsborgs förra kommunalråd Kjell Sjölund (C).
Kommunens nuvarande kommunalråd Peter Lindroth (S) är rädd för att detta, trots allt, är ett icke-beslut. En utrivning kan kosta minst 50 till 150 miljoner kronor.

När Trafikverket nu stoppar utredningen av Karlsborgsbanan så måste verket istället göra en utredning om att riva ut hela järnvägen. Det lär inte bli billigt. Beroende på hur mycket kontaminerad mark som måste fraktas bort, nämns siffror på minst 50-100 miljoner kronor.

-Det kommer bli mycket dyrt, en jätteprocess, konstaterar Karlsborgs kommunalråd Peter Lindroth (S).

Han vet inte vad han ska tro om Trafikverkets omsvängning i frågan.

-Det kan lika gärna vara ett ”icke-beslut”, säger han. Vi måste veta vad som gäller.

Han befarar att om järnvägen läggs i malpåse kommer det hämma centrumutvecklingen i Karlsborg.

Ingen utredning

En som är bedrövad är Karlsborgs förra kommunalråd Kjell Sjölund (C) som sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott.

-Det är mycket tråkigt besked, säger han. Trots att vi utlovats en ordentlig utredning så blir det ingenting.

Han tolkar beskedet som att det nu är definitivt kört för järnvägen.

-Men jag är inte speciellt förvånad, tillägger han. Nyckelpersoner i regionen har hela tiden varit emot detta. Liksom kommunledningarna i Tibro och Skövde.

Rund region?

-Sakkunniga säger att bannan skulle kunna göras i ordning för tågtrafik för 250 till 300 miljoner kronor, säger Kjell Sjölund. Nu läggs istället miljoner på att riva ut hela banan. Det är bedrövligt.

Ove Brendelius, Fagersanna, som är ordförande i Rädda Karlsborgsbanan är mycket kritisk mot Trafikverket.

-En ny Karlsborgsbana skulle få lika stor betydelse för regionens utveckling som liknande banor fått i andra delar av landet, säger Ove Brendelius och pekar på Simrishamnbanan i Skåne.

-De har samma befolkningsunderlag och lika lång sträcka, säger han. Där reser varje dag 3800 passagerare, över 1,2 miljoner resenärer på ett år.

-Staten och regionen tänker bara på storstäderna, säger han. Västra Götaland sviker åter löftena om att göra regionen till en rund region. Var blev det av målsättningarna att regioninvånarna kollektivt ska nå en större centralort på 30 minuter och Göteborg på en timme? Det gäller i varje fall inte nordöstra Skaraborg.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer