Fredag 20 juli 2018

S och C i kyrkostyrelsens presidium

Den nyvalda kyrkostyrelsen 2018-2021 (ordinarie ledamöter), fr v: Lars Johnson, Nils Gårder, Marie Rydén Davoust, Leif Nordlander, Daniel Tisell (2 vice ordf), Erik Sjöstrand, ärkebiskop Antje Jackelén (ordf), Mats Hagelin, Wanja Lundby-Wedin (1 vice ordf), Aron Emilsson, Britt Sandström, Jesper Eneroth, Margareta Winberg. Saknas på bilden: Elisabeth Rydström och Nils Kaiser. Fotograf: Magnus Aronson/IKON.
Den nyvalda kyrkostyrelsen 2018-2021 (ordinarie ledamöter), fr v: Lars Johnson, Nils Gårder, Marie Rydén Davoust, Leif Nordlander, Daniel Tisell (2 vice ordf), Erik Sjöstrand, ärkebiskop Antje Jackelén (ordf), Mats Hagelin, Wanja Lundby-Wedin (1 vice ordf), Aron Emilsson, Britt Sandström, Jesper Eneroth, Margareta Winberg. Saknas på bilden: Elisabeth Rydström och Nils Kaiser. Fotograf: Magnus Aronson/IKON.

Socialdemokraterna och Centerpartiet besätter de tunga posterna i presidiet för Svenska kyrkans kyrkostyrelse efter valteknisk samverkan.

Efter höstens kyrkoval kommer den nya kyrkostyrelsen i Svenska Kyrkan bestå av fem socialdemokrater, tre som representerar nomineringsgruppen Posk, två som representerar Centerpartiet samt en ledamot vardera från grupperna Öppen kyrka, Borgerligt alternativ, Sverigedemokraterna samt Frimodig kyrka.

Vid kyrkomötet finns en valteknisk samverkan mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Öppen kyrka samt Vänstern.

Den innebär bland annat att Socialdemokraterna och Centerpartiet besätter de två tunga posterna som förste respektive andre vice ordförande i kyrkostyrelsen. Ordförande är ärkebiskop Antje Jackelén. Förre LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin (S) omvaldes som förste vice ordförande. Till ny andre vice ordförande valdes kyrkoherde Daniel Tisell (C).

Centerpartisten Karin Perers fortsätter som kyrkomötets ordförande.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet