Tisdag 25 september 2018

Så skapas jobb inom livsmedel

De framtida jobben inom livsmedelssektorn ska kartläggas i ett gemensamt projekt mellan bland annat LRF, livsmedelsföretagen och Arbetsförmedlingen.

Enligt den nationella livsmedelsstrategin ska hela den svenska livsmedelskedjan växa och livsmedelsexporten öka. Den inhemska efterfrågan på hållbar, högkvalitativ och närproducerad svensk mat pekar stadigt uppåt.

Därför ska Livsmedelsföretagen, LRF, SLA Arbetsgivarna, Hushållningssällskapet samt Arbetsförmedlingen och Bemanningsföretagen nu gemensamt kartlägga var behovet av nya jobb inom jordbruk, trädgårdsnäring och livsmedelsförädling finns. Projektet är delfinansierat av EU:s europeiska socialfond.

Livsmedelsindustrin är idag Sveriges fjärde största industrisektor. Svenska konsumenter väljer allt oftare svenskproducerad mat och Livsmedelsföretagen har som mål att till år 2025 fördubbla livsmedelsexporten till 100 miljarder kr årligen. Om Sveriges jordbruksnäring och livsmedelsproduktion ska kunna möta de uppsatta tillväxtmålen och den ökande efterfrågan kommer det att behövas mer arbetskraft.

– Livsmedelsstrategin innebär att råvaruproduktionen och livsmedelsförädlingen ska växa, då ökar också behovet av personal med rätt kompetens, säger Anders Holmestig, vice vd på LRF och Anders Canemyr, tf vd på Livsmedelsföretagarna i ett gemensamt uttalande.

– På Arbetsförmedlingen ser vi att branschen kan erbjuda nya ingångar till arbetsmarknaden, till exempel för ungdomar och nyanlända personer. Förstudien kommer att ge värdefull information så vi kan planera utbildning och andra insatser för att effektivt matcha arbetssökande mot jobben som kommer, säger Daniel Warelius, chef för Arbetsförmedlingen i Skåne.

Tillsammans samverkar 63 organisationer inom primärproduktion och förädling för att genomföra projektet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet