Torsdag 28 maj 2020

Sågade ner biotopskyddad allé

INGEN DISPENS. Vara kommun missade att söka dispens för att ta ned en biotopskyddad allé.
INGEN DISPENS. Vara kommun missade att söka dispens för att ta ned en biotopskyddad allé.

Vara kommun sågade ned 29 björkar i en allé på Kyrkogatan, trots att alléer omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken. Någon dispens från länsstyrelsen hade inte sökts och nu väntar kommunen på besked om en eventuell påföljd, skriver NLT.

Utöver allén har ytterligare två träd tagits ned på Åsögatan.

Orsaken till att björkarna fälldes var bland annat att rötterna gick in i avlopps- och dagvattenledningar under gatan och även trängde in på grannfastigheter.

Trafikingenjör Stellan Gedell konstaterar att kommunen ”klantat sig” och att hanteringen gått för fort. Nu kräver länsstyrelsen en förklaring.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer