Torsdag 30 mars 2023

Säkrar leveransen av dricksvatten

HJÄLPAS ÅT. Medan arbetet pågår helgen vecka 15 behöver alla hjälpas åt att hålla nere sin vattenförbrukning. Det är också bra att i förväg tappa upp dricksvatten för hushållets behov.
HJÄLPAS ÅT. Medan arbetet pågår helgen vecka 15 behöver alla hjälpas åt att hålla nere sin vattenförbrukning. Det är också bra att i förväg tappa upp dricksvatten för hushållets behov.

Helgen vecka 15, den 15-16 april, genomför Skövde kommun ett större vattenledningsnätsarbete. Arbetet är en viktig del i att framtidssäkra leveransen av dricksvatten till Skövdeborna.

– Ett vattenledningsnät måste alltid underhållas och förnyas för att kunna leverera vatten av god kvalitet. Skövde kommun är också en stad som växer och där nya verksamheter vill etablera sig. Ett så här pass stort ledningsnätsarbete gör vi inte ofta, men denna gång är det nödvändigt för att försäkra oss om att vi har ett riktigt bra dricksvatten under en lång tid framöver, säger VA-chef Markus Eriksson, i ett pressmeddelande.

Boende i hela Skövde kommun som är anslutna till den kommunala dricksvattenanläggningen kommer att bli berörda av arbetet. Arbetet påverkar dock inte boende i Lerdala, Timmersdala, Böja, Vristulven och Tidan. För de allra flesta kommer det inte att innebära någon störning i vattenleveransen.

Missfärgat men drickbart 

Medan arbetet pågår kommer kommunen att leverera en blandning av vatten från Vättern och vatten från reservvattentäkter. Kontroller av reservvattnet har just genomförts och tillsynsmyndigheten, Miljösamverkan Östra Skaraborg, har delgivits de godkända resultaten. Reservvattnet kan ha en lite annan lukt och smak än det ytvatten från Vättern vi är vana vid och vattnet går bra att dricka.

– Vid alla ledningsarbeten behöver ventiler öppnas och stängas. När vattnet behöver ta andra eller nya vägar i ledningsnätet finns det risk för att exempelvis rostpartiklar lossnar och orsakar missfärgningar. Det arbete vi gör vecka 15 är så pass omfattande att vi redan nu kan meddela att nästan alla abonnenter riskerar att få missfärgat vatten i sina kranar, fortsätter Markus.

Höra av sig

Utöver missfärgningar kommer det även att kunna uppstå tryckfall i ledningsnätet, det kommer främst drabba de som bor i de högre belägna delarna av kommunen. Tryckfallet kan göra att man under en kortare tid inte får något vatten alls.

– Det är viktigt att vi snabbt får reda på eventuella störningar som uppstår under den aktuella helgen. Våra abonnenter upptäcker ofta ett fel före det syns i våra styr- och övervakningssystem. Har man inget vatten alls bör man höra av sig till oss. Vi kommer ta emot samtal via telefon och mejl samt svara på frågor på kommunens Facebooksida, avslutar Markus.

Glöm bort tvätten 

Medan arbetet pågår helgen vecka 15 behöver alla hjälpas åt att hålla nere sin vattenförbrukning. Det är också bra att i förväg tappa upp dricksvatten för hushållets behov. Har man bokat tvättstugan just den helgen bör man boka en ny tid.

Håll nere vattenförbrukningen genom att:

* Undvika att använda diskmaskin eller att diska under rinnande vatten.

* Undvika att bada badkar/fylla spabad – ta en dusch istället.

* Helst inte tvätta bilen, varken hemma eller i biltvätt.

* Undvika att tvätta kläder/textilier.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet