Onsdag 20 februari 2019

Samarbete för att lösa jordbrukskrisen

Regeringen, Jordbruksverket och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, arbetar tillsammans för att hitta lösningar på lantbrukarnas stora problem i nuvarande torka och för att säkra livsmedelsproduktionen.

Situationen för lantbrukarna är svår just nu med en mycket bristfällig fodertillgång på grund av årets torka och varma väder. Läget är allvarligt.

– Regeringen vänder på varje sten för att undersöka hur vi kan stödja lantbrukarna under torkan. Vi för en nära dialog med Jordbruksverket, LRF och resten av branschen där vårt fokus just nu ligger på att skapa förutsättningar att tillgängliggöra det foder som finns i Sverige. Regeringen följer utvecklingen noga och är beredd att vidta ytterligare åtgärder i förhållande till hur situationen utvecklar sig, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, i ett pressmeddelande.

I den samverkansplattform som finns, där representanter för Regeringskansliet, Jordbruksverket, LRF och andra aktörer ingår, förs breda diskussioner och analyser om vilka åtgärder som krävs på kort och lång sikt. Det handlar bland annat om åtgärder som innefattar att utreda större förskottsutbetalningar, krisstöd och lättnader i regelverken.

En annan viktig fråga på kort sikt är hur befintligt foder kan transporteras från delar av landet där det finns foder till andra delar som har svårt med fodertillgången. Därför vill regeringen, Jordbruksverket och LRF rikta en särskild uppmaning till alla i hela landet som har mark med foder att skörda dessa och erbjuda marknaden. Varje centimeter av skörden behövs, skörda eller låt beta allt ni kan och samverka med andra i ditt närområde.

– Läget förvärras för varje dag. Spannmålsskörden är kraftigt påverkad och det är mycket svårt att få fram foder till djuren. Vi hoppas att alla som har outnyttjade marker erbjuder gräs och hö till behövande gårdar. Vi vädjar även till regeringen att påskynda utbetalningarna av tidigare jordbruksstöd och att vi även kan få del av EU:s krisfond. Många gårdar riskerar i höst att få likviditetsproblem på grund av inkomstbortfallet, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet