Måndag 14 oktober 2019

Sämre arbetsmiljö för vägarbetare

Det blir allt farligare att arbeta längs med Sveriges vägar. Det visar en medlemsundersökning som Seko gjort bland förbundets vägarbetare.

Medlemmarna säger att de känner en betydligt större oro på arbetet numera. På tio år har antalet som uppger att de känner oro på grund av bristande säkerhet ökat från 47 procent till 91 procent.

– Det är en oacceptabel utveckling. En vägarbetare har ingen air-bag som skydd när de jobbar på vägen till skillnad från de många bilförare som ofta blåser förbi i höga hastigheter. Det handlar i grunden om respekten för andra medmänniskors liv och hälsa, säger Sekos förbundsordförande, Valle Karlsson, i ett pressmeddelande.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet