Måndag 19 april 2021

Satsar 70 miljoner på laddinfrastruktur

SATSNING. Västra Götalandsregionen satsar 70 miljoner på laddinfrastruktur. Foto: VGR:s bildbank
SATSNING. Västra Götalandsregionen satsar 70 miljoner på laddinfrastruktur. Foto: VGR:s bildbank

Sverige har redan antagit en strategi om att bli världens första fossilfria välfärdsland, en viktig komponent är elektrifiering av transportsektorn. Västsverige ligger långt fram i arbetet men nu ökar Västra Götalandsregionen takten – satsar 70 miljoner på laddinfrastruktur.

Det handlar om en regional satsning på 70 miljoner kronor som ska snabba upp elektrifieringen av transportsystemet och komplettera och stärka upp statliga stöd. Satsningen är en del av genomförandet av den nya regionala utvecklingsstrategin och den tvärsektoriella kraftsamlingen elektrifiering.

– Elektrifiering gynnar både näringslivsutvecklingen och det klimatstrategiska arbetet. Det har vi i Västsverige insett och därför driver näringslivet och offentlig sektor kraftfullt frågan tillsammans, säger Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden, i ett pressmeddelande.

Gemensamt ansvar

Antalet elbilar på våra vägar ökar stadigt och i vissa områden är det kommersiella intresset svagt för att bygga ut laddinfrastrukturen. Där krävs offentligt stöd för att nå målen och olika stödmöjligheter för utbyggnad av laddinfrastrukturen i stad såväl som på gles- och landsbygd. Även laddningsmöjligheter för tunga fordon kommer att behöva utvecklas.

Fokus läggs på stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete för att accelerera takten och nå en ökad genomförandekraft i att nå målet att göra Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Med Västra Götalandsregionens egna medel är det regionala stödet till utbyggnad av laddinfrastruktur ett steg i ett genomförande av regionala utvecklingsstrategin. Transportindustrin är under stor omvandling vilket kräver både innovation och kompetensutveckling.

Stödet ska komplettera privata aktörers investeringar och olika nationella stöd via Klimatklivet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten och ge förutsättningar för att accelerera och bidra till en elektrifiering av transporterna i hela Västra Götaland där den kommersiella marknaden inte bedöms ha intresse att investera.

Lätta och tunga fordon

Fördelningen av de 70 miljonerna ska riktas till satsningar på laddinfrastruktur i hela Västra Götaland, för både tunga och lätta fordon. Det sker genom strategiska satsningar i samverkan med andra aktörer, till exempel test- och utvecklingsprojekt och genom direkta utlysningar. Dessa beräknas ske innan sommaren och vara öppna fram till årsskiftet eller tills årets avsatta medel är slut.

Inledningsvis kommer stödet att fokusera på:

* Medfinansiering av strategiska planer för laddinfrastruktur

* Publik kvartersladdning i områden med många hyresbostäder

* Publik laddning vid målpunkter för turism, friluftsliv, idrott med mera

* Publik laddning vid strategiska punkter för tunga fordon

* Snabbladdning längs det regionala vägnätet och i tätorter och mer glesbyggda områden

Västra Götalandsregionens roll som föregångare i omställningen ska dessutom stärkas genom att erbjuda möjlighet till publik laddning vid exempelvis sjukhus och fortsätta stötta kollektivtrafikens elektrifiering där färjetrafiken står inför särskilda utmaningar.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Senaste nyheterna
Digitala hjälpmedel ska rädda välfärden Anna-Karin lever sin lantliga dröm med åsnor Alla hästar ska registreras Vill bygga stor anläggning för biogas Kundernas val styr mjölkbondens vardag Födda 1956 och tidigare vaccineras i Västra Götaland Monica slår ett slag för röjsågen Djurskyddskontrollen har påverkats av pandemin Fler positiva till att etablera naturreservat Arla bjuder in till hoppfyllt kosläpp