Tisdag 7 juli 2020

SD klart större än M i SCB-undersökning

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, november 2019, och skillnaden mot riksdagsvalet 2018. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).
Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, november 2019, och skillnaden mot riksdagsvalet 2018. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

Sverigedemokraterna har klart passerat Moderaterna som Sveriges nästa största parti i SCB:s stora partisympatiundersökning som presenteras idag

Statistiska Centralbyråns (SCB) partisympatiundersökning är den största mätningen av väljaropinioner i Sverige. SCB:s novemberundersökning visar valresultatet om det skulle vara riksdagsval i november 2019, samt de förändringar som har skett sedan maj 2019 och sedan riksdagsvalet 2018.

Novembermätningen visar att Sverigedemokraterna nu är det klart största parti inom det konservativa block som utmanar regeringen och dess stödpartier.

Vid ett val i november 2019 skulle rösterna fördela sig på följande sätt

Socialdemokraterna: 26,3 %
Sverigedemokraterna: 22,6 %
Moderaterna: 18,3 %
Vänsterpartiet: 8,1 %
Centerpartiet: 7,3 %
Kristdemokraterna: 6,6 %
Miljöpartiet: 5,1 %
Liberalerna: 4,1 %
Övriga partier: 1,6 %

Andelen osäkra i väljarkåren är cirka 15 procent i november 2019.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer