Fredag 20 september 2019

SD ökade i det glesa Sverige

Foto: Fredrik Andersson/arkiv
Foto: Fredrik Andersson/arkiv

Sverigedemokraterna är det nya glesbygdspartiet. Tidningen Dagens Samhälles granskning visar att SD vuxit klart snabbare än något annat parti i de glesbefolkade valdistrikt som ofta ligger långt från kommunernas tätorter.

Dagens Samhälle har tittat närmare på resultatet i höstens tre val – valdistrikt för valdistrikt. SD:s framryckning i det glesa Sverige blir då mycket tydlig.

Tidningen har sorterat landets 6 000 valdistrikt i tre delar utifrån hur gles- eller tätbefolkade de är. Detta har vi fått fram genom att dela distriktens area med antalet röstberättigade.

De 2 000 mest glesbefolkade valdistrikten finns inte bara i glesbygdskommuner, utan i hela 209 av landets kommuner. Och i samtliga dessa kommuner är SD större i de glesa distrikten än i de tätare. SD blev i kommunvalet största parti i 239 valdistrikt. 209 av dem tillhör den mest glesbefolkade kategorin.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet