Onsdag 19 februari 2020

Sex av tio gymnasielärare vill sluta

Sex av tio gymnasielärare överväger att lämna yrket på grund av hög arbetsbelastning, visar en undersökning gjord av Lärarnas Riksförbund.

En tredjedel av de tillfrågade uppger att de har varit sjukskrivna på grund av stress, vilket främst orsakats av hög administrativ arbetsbelastning.

– Ska vi kunna motverka lärarbristen, varaktigt höja kunskapsresultaten i skolan och få fler elever att nå gymnasieexamen måste läraryrket präglas av goda förutsättningar att planera och följa upp undervisningen _ det är så kvalitativ undervisning skapas, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, i ett pressmeddelande.

Cirka 1 000 gymnasielärare har tillfrågats i undersökningen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet