Onsdag 26 september 2018

Sju kandidater till biskop i Göteborg

Foto: Torgny Lindén/Göteborgs stift
Foto: Torgny Lindén/Göteborgs stift

Sju kandidater är kvar i biskopsvalet i Göteborg. En av dessa är idag verksam i Skara stift. Det är kyrkoherden och kontraktsprosten Esbjörn Särdquist i Vårgårda.

I februari 2018 går Göteborgs stifts biskop Per Eckerdal i pension och den 4 mars 2018 vigs Göteborgs stifts nya biskop.

Vid nomineringsval den 22 augusti i Göteborgs stift fick sju personer mer än fem procent rösterna. Den 18 oktober sker biskopsvalet, i vilket Göteborgs nästa biskop utses.

Mest röster fick Susanne Rappman (21 procent) och Erik Johansson (20 procent). Bland de sju kandidater som går vidare finns kyrkoherden och kontraktsprosten Esbjörn Särdquist i Vårgårda som fick drygt 7 procent

Val i oktober

Vid nomineringsvalet till ny biskop i Göteborgs stift samlades större delen av de 1250 röstberättigade för att lyssna till pläderingar för de personer som nominerats.

Nästa steg i processen är behörighetsprövning av kandidaterna. Prövningen görs av ansvarsnämnden för biskopar och kandidaterna örväntas gå vidare i processen.

Om ingen får 50 procent av rösterna den 18 oktober går de två främsta vidare till en slutlig valomgång den 8 november.

För att vara behörig och kunna bli biskop ska personen vara prästvig eller behörig att bli prästvigd. Det innebär bland annat en teologisk examen.

Kandidater

Följande sju kandidater har fått mer än 5 procent av rösterna:
Susanne Rappmann (född 1965)
Kyrkoherde i Mölndals pastorat och kontraktsprost, teologie doktor, Göteborgs stift.
Erik Johansson (född 1972)
Präst, internationell missionssekreterare EFS.
Cristina Grenholm (född 1959)
Kyrkosekreterare, präst, professor och chef för avdelningen för teologi och ekumenik på Kyrkokansliet i Uppsala.
Jonas Eek (född 1970)
Präst och utgivningschef för Svenska kyrkans bok- och mediebolag Verbum, teologie doktor, bosatt i Göteborg.
Esbjörn Särdquist (född 1966)
Kyrkoherde i Vårgårda pastorat och kontraktsprost, teologie doktor, Skara stift.
Maria Klasson Sundin (född 1961)
Präst, handläggare för ekumenik vid Kyrkokansliet i Uppsala, teologie doktor.
Sven Hillert (född 1959)
Församlingsherde i Gävle Maria församling, teologie doktor, Uppsala stift.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer