Söndag 2 oktober 2022

Ska prövas av Högsta domstolen

PRÖVAS. Ersättning i artskyddsärenden ska prövas av Högsta domstolen. Foto: Bo Persson
PRÖVAS. Ersättning i artskyddsärenden ska prövas av Högsta domstolen. Foto: Bo Persson

Högsta domstolen kommer att pröva om en skogsägare har rätt till ersättning när Skogsstyrelsen med stöd av miljöbalken meddelat avverkningsförbud som är motiverat av artskyddsförordningens fridlysningsbestämmelser.

Högsta domstolen har nyligen meddelat prövningstillstånd i ett av de tre ersättningsmålen som Mark- och miljööverdomstolen avgjorde i december 2021. Domstolen kom då fram till att det i vissa fall, men inte alltid, kan finnas en rätt till ersättning med anledning av Skogsstyrelsens beslut enligt 12 kap. 6 § miljöbalken som har med fridlysningsbestämmelserna att göra.

Samtliga tre mål överklagades till Högsta domstolen. Två överklagades av staten genom Kammarkollegiet och det tredje överklagades av markägarna.

Avvakta avgörandet

Det målet som Högsta domstolen nu har meddelat prövningstillstånd i och kommer att ta upp till prövning är ärendet som gäller Skogsstyrelsens beslut om förbud mot avverkning på drygt 17 hektar med hänsyn till tjäder.

När det gäller de andra två ärendena har Högsta domstolen beslutat att prövningen av prövningstillståndsfrågan i de båda målen ska avvakta avgörandet i det ärende där domstolen har beviljat prövningstillstånd.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Senaste nyheterna
Hannu Sarenströms ”danska” trädgårdsliv Alla ska få insamling där de bor Köksredskap i glödhet design Hos Odenfönster är varje order unik Utvald av älgflugor Birgitta Fjaestad låter sig inte begränsas Sprakande kulturhöst i Skaraborg Dahlia får hösten att blomma Färre vårdplatser på grund av sjuksköterskebrist S, V och MP vill bilda en rödgrön ledning i regionen