Torsdag 28 september 2023

Skadesvamp angriper contortatall

SKADAD. En skadesvamp som tidigare aldrig konstaterats på contorta har orsakat skador i ett bestånd i Gävleborg, samtidigt som ytterligare en sedan tidigare vanligt förekommande svamp nu plötsligt tycks orsaka skador.
SKADAD. En skadesvamp som tidigare aldrig konstaterats på contorta har orsakat skador i ett bestånd i Gävleborg, samtidigt som ytterligare en sedan tidigare vanligt förekommande svamp nu plötsligt tycks orsaka skador.

För första gången har det konstaterats två nya former av skadliga svampangrepp på contortatallen i Sverige. Contortatallen finns på fem procent av landets skogsareal.

– Med hjälp av noggranna undersökningar av SLU kan vi nu tyvärr konstatera att vi har nya former av svampangrepp som angriper och sätter ned tillväxten på contortan. Vi behöver mer kunskap men såklart är det oroande eftersom vi behöver vitala och friska skogar, säger Nils Frank, skogskonsulent på Skogsstyrelsens distrikt i Gävleborg – där angreppen upptäcktes.

Contortatall, Pinus contorta, är ett nordamerikanskt trädslag som införts till Sverige under de senaste decennierna, främst för att den växer snabbare än vanlig tall.

Tidigare i år fick Skogsstyrelsen uppgifter om skador på ett contortabestånd norr om Hudiksvall i närheten av Gnarp. Enligt en färsk rapport från SLU, som analyserat angreppen, visar det sig att skadesvampen Diplodia fanns på några av de skadade träden. Detta är de första konstaterade angreppen av Diplodia på contorta i Sverige.

Påverkar tillväxten

Sjukdomen påverkar trädets tillväxt och orsakar skador som förhindrar att träden utvecklar virke av hög kvalitet. Sedan 2012 har Diplodia hittats på spridda platser i landet, från Skåne till Jämtland. Under 2017 hittades skador av Diplodia på unga tallbestånd på ett flertal platser och svampsjukdomen ansågs då vara etablerad i Sverige.

Nu finns alltså sjukdomen även på contortan. Hur omfattande detta är och konsekvenserna av fynden är något som nu behöver studeras närmare.

Dessutom visar granskningen av skadorna på beståndet utanför Hudiksvall att även svampen Sydowia fanns rikligt på träden. Det är en svamp som är vanligt förekommande, men som nu visar sig också kunna orsaka skador på Contortan.

Viktigt med varierad skog

– Det är allvarsamt att träden tycks ta skada av Sydowian eftersom den är så vanligt förekommande i våra skogar. Om den ensamt orsakar skadorna eller bidrar, det vet vi inte än, säger Nils Frank i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen sprider nu informationen till skogsbruket och andra aktörer och uppmanar skogsägare att regelbundet se över sin skog men också ha en så varierad skog med rätt trädslag på rätt mark som möjligt – ståndortsanpassat – för att öka motståndskraften.

– Utifrån många aspekter är det bra som skogsägare att inte lägga alla ägg i samma korg utan variera skogen och plantera träden på den mark där de trivs som bäst. Då får vi livskraftiga skogar som växer bra och bättre står emot olika former av angrepp och skador, säger Nils Frank.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Senaste nyheterna
Ingen ersättning för skador nära skyddad skog Gör dig redo för höst och vinter! Gör sig redo med nya tomter Litterära herrgården väcktes ur glömskan Så tar sig ditt barn säkert till skolan själv Världsläget styr även modet Katja föreläser om självskadebeteende och ätstörningar Vad vill du egentligen? ”Ett dråpslag mot folkbildningen” 4 av 10 kör för fort utanför skolor